O autorze

Mjr Łukasz Kuźmicz urodził się w 1925 r. we wsi Kuśniszcze na Wołyniu.

29 i 30 sierpnia 1943 roku był świadkiem tragicznych wydarzeń podczas napaści Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na wsie: Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Borki i własny dom w Kuśniszczach. Podczas dokonanego pogromu w tych wsiach oraz w całym powiecie lubomelskim i kowelskim na Wołyniu, zamordowano 15 tysięcy Polaków.

Łukasz Kuźmicz wstąpił do Wojska Polskiego, a w 1944 r., w składzie jednostek II Armii WP, przybył do Rzeszowa. Został następnie skierowany do Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.

W trakcie służby był uczestnikiem i świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń związanych z walkami przeciwko UPA. Jego wiedza oraz materiały, które zgromadził w

tym czasie – niepublikowane dotąd dokumenty, unikalne zdjęcia, dziesiątki nazwisk uczestników tamtych wydarzeń – stanowią nieprzecenione źródło wiedzy na temat bolesnych fragmentów wspólnej historii Polski i Ukrainy.

Niniejsza strona jest próbą rzucenia nowego światła na te wciąż niejednoznacznie interpretowane wydarzenia.