ZBRODNIE BEZ KARY

Zbrodnie bez kary


Autor: Łukasz Kuźmicz
Wydawca: Łukasz Kuźmicz

Rok wydania: 2020 (Wydanie drugie)
Stron: 349
Okładka miękka

Zakupu książki można dokonywać drogą e‑mail na adres lkuzmicz@onet.eu lub przez AllegroDziałalność OUN-UPA w Polsce po wyzwoleniu

Nacjonaliści ukraińscy dążąc – w swoich założeniach – do utworzenia państwa ukraińskiego, określili też wstępnie jego granicę o takim zasięgu, by objąć nimi wszystkie etniczne grupy ukraińskie, będące na danym terenie nawet w mniejszości. Zakładali oni i niestety zakładają dalej, ze połączy je w przyszłości „Soborna Ukraina” (zjednoczona – po przyłączeniu ziem, o które walczyli).

Kierując się tymi założeniami, zbudowali na terenach wschodnio południowej Polski, swoją strukturę administracyjną. Tereny od Włodawy, Chełma, Hrubieszowa przez Lubaczów, Jarosław, Przemyśl i Sanok – aż do Nowego Sącza, nazwali „Zakierzońskim” krajem Ukrainy, położonym na zachód od linii Curzona, wytyczonej na rzece Bug.

„Zakierzoński" kraj podzielony został na trzy Okręgi Administracyjne, w ramach których mieściła się i struktura wojskowa. W Okręgu Nr I mieścił się Odcinek Taktyczny Nr 1 o kryptonimie „Łemko”. W Okręgu Nr II mieścił się Odcinek Taktyczny Nr 2 o kryptonimie „Bastion” i w Okręgu Nr III mieścił się Odcinek Taktyczny Nr 3 o kryptonimie „Daniliw”. Wszystkie odcinki

taktyczne tworzyły w nomenklaturze UPA VI Okręg Wojskowy o kryptonimie „SIAN”.

Na teren tzw. „Zakierzońskiego” kraju przerzucono w latach 1944-1945 część sotni UPA z Wołynia, Tarnopola i Lwowa, a resztę tworzono z miejscowej ludności – pod przymusem w drodze mobilizacji – i nakładano na ludność obowiązkowe kontyngenty w zaopatrywania UPA w żywność, odzież i inne potrzebne artykuły lub sprzęt – pod groźbą surowych kar.

Na terenie Polski w lasach Monastyrskich powiatu lubaczowskiego, rozlokowany był sztab i bunkry głównego prowidnyka OUN Staruch Jarosława ps. „Stiah”, który w rządzie Jarosława Stećki był wyznaczony na ministra propagandy i oświaty.

Znajdował się też na terenie Bieszczad sztab UPA, dowodzony przez Onyszkiewicz Myrosława ps. „Orest”.

Na stronach 189-195 książki ZBRODNIE BEZ KARY znajdą Czytelnicy struktury OUN i UPA w Polsce wraz z imienną obsadą personalna stanowisk.


Sotnie UPA działające na południowo-wschodnich terenach woj. rzeszowskiego: 1944–1947 r.