ZBRODNIE BEZ KARY

Zbrodnie bez kary


Autor: Łukasz Kuźmicz
Wydawca: Łukasz Kuźmicz

Rok wydania: 2020 (Wydanie drugie)
Stron: 349
Okładka miękka

Zakupu książki można dokonywać drogą e‑mail na adres lkuzmicz@onet.eu lub przez AllegroŚmierć gen. Karola Świerczewskiego “Waltera”

Na temat śmierci gen. Karola Świerczewskiego powstało wiele legend i różnych wersji okoliczności śmierci, ale po 1990 r. najwięcej sfałszowanych informacji, które autor ksiązki – przedstawianymi faktami – obala.


Gen. Karol Świerczewski „Walter”, dowódca 2. Armii WP, wiceminister Obrony Narodowej, poległ w walce z UPA w Jabłonkach, powiat Lesko 28.03.1947 r.

Czytelnik książki ZBRODNIE BEZ KARY znajdzie w niej pełną i udokumentowaną informacje o śmierci Generała. Są tam wiarygodne relacje gen. Mikołajka Prus-Wiąckowskiego, dowódcy V Krakowskiego Okręgu Wojskowego, płk. Jana Gerharda – dowódcy 34 pp i autora książki „Łuny w Bieszczadach”, na podstawie której nakręcony był film pt. „Ogniomistrz Kaleń”.

W wielu publikacjach, które ukazały się na ten temat po 1990 r. starano się nie o wyjaśnienie prawdy, bo ta została wyjaśniona przez specjalną komisje wojskową, a ośmieszenie generała i towarzyszących mu oficerów – sugerując często, że nie zabiła go UPA ,a sami swoi – bagnetem. W Przemyślu w 1990 r. rozebrano szybko jego pomnik, a w Baligrodzie – gdzie stoi pomnik – zlikwidowano Muzeum.


Jabłonki 27.03.1977 r. Pomnik wzniesiony w miejscu gdzie 28.03.1947 r. w walce z sotniami UPA „Stacha” i „Chrina” poległ Karol Świerczewski „Walter”.

W publikacjach brak jest informacji o poległych wraz z generałem, a byli to: ppor. Józef Krysiński. syn Augusta, urodz. 14.08.1919 r. w Warszawie i kpr. Stefan Strzelczyk syn Władysława, urodz. 03.09.1923 r. w Warszawie. Rannych zostało trzech żołnierzy. Pogrzeb generała i poległych z nim żołnierzy odbył się 01 kwietnia 1947 roku w Warszawie.


Jabłonki, 27.03.1977 r., Antonina Świerczewska – córka gen. Karola Świerczewskiego wraz z delegacją składa kwiaty pod pomnikiem w 30 rocznicę jego śmierci. Uroczystość zorganizowana była przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Krośnie.

Dalsza tragedia w Bieszczadach, która miała miejsce w tym dniu, opisana jest szczegółowo w książce ZBRODNIE BEZ KARY.